شرکت لیفتینگ ابزار

شاخص های مهم در انتخاب سیم بکسل مناسب

شاخص های مهم در انتخاب سیم بکسل مناسب
1.پایداری در برابر شکستگی Resistance toBreaking

به یاد داشته باشید که سیم بکسل شما همانند سایر وسایل انتقال نیرو ،زمانی ایمن خواهد بود که بار واقعی کاری آن مشخص شده باشد وطبق آن انتخاب وبار گذاری شود. منظور بار واقعی ،وزن بار مورد جابجایی به علاوه ی وزن بارهای مرده مانند بارهای ناشی از شروع وتوقف ناگهانی ،بارهای ضربه ای ونیروی اصطکاک بلبرینگ ها است .عددی را که حاصل جمع تمامی بارهای ذکر شده باشد در فاکتور طراحی ضرب می کنیم .فاکتور طراحی 5 برابر بارهای عادی ،فاکتور طراحی 8و9 برای بارهای با ارزش وفاکتورهای طراحی بالاتر برای بارهایی که ارزش زیادی داشته ویا خطر جانی دارند به کار میرود.

2.پایداری در برابر خستگی خمشی Resistance to BendingFatigue

سیم بکسل ها با طرح های مختلف در برابر نیروهای خستگی ،دارای سطوح مقاومت هستند.برای مثال سیم بکسل های 8 استرند نسبت به نوع 6 استرند از پایداری بیشتری در برابر خستگی خمشی برخوردارند.

یک اصل کلی برای پیشگیری و کاهش خستگی این است که هرچه تعداد مفتول های یک استرند باشد پایداری آن سیم بکسل در برابر نیروهای خمشی بیشتر خواهد بود.هرقدر میزان خم شدگی بیشتر باشد خستگی بیشتر وسریع تر روی می دهد .

3.پایداری در برابر خستگی لرزشی Resistance to VibrationFatigue

در سیستم بالابری لرزش، نقش مخربی دارد.امواج ناشی از لرزش در طول سیستم حرکت کرده ونهایتا در نقاطی باید میرا شود . برای مثال محل اتصال سیم بکسل به درام یکی از این نقاط است . امواج ضربه ای ناشی از لرزش ، باعث آسیب دیدگی سیم بکسل در نقطه ی میرایی می شود .

4.پایداری در برابر ساییدگی Resistance toAbrasion

ساییدگی معمولا به دلیل عوامل زیر است

تراز و میزان نبودن درام

قطر نامناسب شیار

زاویه ی عبور نامناسب

پیچیدن نادرست سیم بکسل روی درام

نامناسب بودن نوع و جنس سیم بکسل با کار مورد نظر

یادآوری می شود که سیم بکسل ها ی با مفتول بیرونی ضخیم وسیم بکسل های با تاب لنگ ،در برابر نیروهای سایشی مقاوم هستند.

5. پایداری در برابر له شدگی و فشردگی Resistance toCrushing

له شدگی ناشی از فشار سیم بکسل بر درام ، قطر نامناسب شیارها و روی هم افتادگی لایه های سیم بکسل در درام است . هم چنین اگر قطر درام و قطر شیارها با سیم بکسل تناسبی نداشته باشند و نیز پیچیدن چند لایه ی سیم بکسل روی درام و مجموع این عوامل منجر به افزایش له شدگی سیم بکسل می شود .

6. توان ذخیره Reserve Strength

توان ذخیره عبارت است از جمع توان تمامی مفتول های سیم بکسل به غیر از مفتول های لایه ی بیرونی استرند 

دیدگاهتان را بنویسید