شرکت لیفتینگ ابزار

بازرسی جرثقیل

1- قبل از شروع كار با جرثقيل، اپراتور بايد بازرسي هاي قبل از كار را مطابق با چك ليست هاي بازرسي روزانه انجام دهد. در شرايط خاص لازم است كه اپراتور از مكانيك جرثقيل ياري بگيرد. بديهي است كه ميزان سوخت، روغن و مايع خنك كننده نيز بايد كنترل شود.
2 – هنگامي كه جرثقيل براي اولين بار روشن مي شود، اپراتور بايد به مدت 5 دقيقه با آن كار نكند و آن را حركت ندهد. سپس همه كنترل ها، ترمزها، ابزارها و اسبابهاي ايمني براي اطمينان از عملكرد درستشان كنترل شوند.
3 – در آغاز هر شيفت كاري ، اپراتور جرثقيل يا ديگر افراد كه داراي صلاحيت كافي مي باشند مانند مكانيك جرثقيل، بايستي كنترل ها و بازرسي هاي عادي را كه شامل موارد زير است انجام دهند

1 كنترل شود كه نشان دهنده ايمني بار با مقادير صحيح تنظيم شده باشد و طول بوم و تعداد لاي سيم ها درست باشد.
2 هنگام عمليات ، از مناسب بودن وزنه هاي تعادل اطمينان حاصل كنيد.
در صورتي كه وزنه ها قابل انتقال و جابجايي مي باشند، بررسي كنيد كه وزنه هاي تعادل مطابق آنچه كه در جدول وزنه هاي تعادل آمده، به طرز صحيحي ثابت شده باشند و براي شرايط عملياتي مورد استفاده ما مناسب باشند.
3 سطح روغن، ميزان سوخت و وضعيت روانكاري را كنترل كنيد.
4 طنابها و اتصالات ثابت انتهاي طناب و تكيه گاهها را از نظر وجود آسيب ديدگي يا سائيدگي كنترل كنيد.
5 هنگام انجام عمليات اجرايي، ميزان فشار باد لاستيك چرخها را بازرسي كنيد.
6 كنترل كنيد كه همه مخازن هوا خشك باشند و آب آنها تخليه شود.
7 بومها را از نظر وجود هر گونه آسيب ديدگي كنترل كنيد.
9 براي ايجاد ايمني و جلوگيري از خطر حريق، بايستي كابين جرثقيل مرتب بوده و فاقد هرگونه قوطي هاي گريس و روغن، اسباب و لباسهاي كهنه يا مواد ديگري كه براي تداركات خاص ذخيره شده، باشد.
10 فشار را در سيستمهاي هيدروليك كنترل كنيد.
11 براي اطمينان و ايمني از عمليات، عمل ترمز گرفتن جرثقيل را از بين ديگر عملكردهاي آن، مورد دقت و توجه خاصي قرار دهيد.
12 از عملكرد سوئيچ هاي قطع كننده اطمينان حاصل كنيد. در عملياتي كه بدون استفاده از اين گونه ابزارهاي ايمني و محدود كننده انجام مي شود، دقت كافي مبذول داريد.
4 – اپراتور جرثقيل بايستي هرگونه خرابي و آسيب ديدگي مشاهده شده را به مكانيك جرثقيل اطلاع دهد تا نسبت به رفع آن اقدام كند. در صورتي كه مكانيك قادر نباشد مشكل موجود را حل كند بايستي از افراد متخصص در اين زمينه كمك بگيرد.
5 – اگر عمليات باربرداري در يك محوطه لوله كشي شده يا مشابه آن انجام شود، بايستي اقدامات خاص اضافي صورت بگيرد براي نمونه زمين بايستي محكم باشد و چنانچه به اندازه كافي محكم نبوده و سست باشد، بايستي براي استقرار جكها، در محوطه خاصي از زمين با روشهاي موجودمثلا استفاده از تراورس استحكام مناسب ايجاد نمود.
6 – اپراتور جرثقيل بايستي همچنين اطمينان حاصل كند كه هيچ گونه احتمال سست و خالي شدن زمين بدليل وجود آبراهها، لوله هاي گاز يا لوله هاي آب وجود نداشته باشد چراكه ممكن است ايجاد خطر كند.
7- هنگام كاركردن نزديك لبه هاي حفره ها، اسكله يا بارانداز بايستي دقت ويژه و مخصوص مبذول داشت.
هنگام باربرداري وقتي جكهاي پايه مستقر شوند اگر محل جكها سست باشد مي تواند خطر آفرين باشد.
8 – اگر جرثقيل در محيطهاي تونلي يا مشابه آن با سقفهاي بسته مستقر شده باشد، اپراتور بايد به تجهيزات بالاي سر خود از جمله كابلهاي برق كه ممكن است خطر ساز باشند، توجه كافي داشته باشد و حداقل فاصله پيشنهاد شده را تا سقف رعايت كند.
9 – در صورتي كه جرثقيل در يك محيط سربسته كار مي كند، بايستي مسير حركت آن كاملا جدا و مشخص گردد. توجه داشته باشيد كه كابلهاي برق در اثر وزش باد مي توانند بچرخند، و ولتاژهاي بالا در شكافهاي عميق مي توانند ايجاد قوس الكتريكي نمايند.
10 – نه تنها جرثقيلها نبايد با كابلهاي بالاي سر خود تماس داشته باشند، بلكه بايستي دقت نمود كه به جرثقيلهاي مجاور خود نيز برخورد نكنند.
11 – شرايط خوب و ايده آل اين است كه اپراتور جرثقيل در هر زمان قادر باشد بار را ببيند، ولي اين امر هميشه ممكن نيست و اپراتور معمولا نياز خواهد داشت كه كسي وي را راهنمايي كرده و وضعيت موجود را به وي اعلام كند، كه در بعضي مواقع در صورت نبودن چنين شخصي همان كسي كه بار را مي بندد اين كار را انجام مي دهد.
12 – در پايان، اپراتور بايستي دقت زيادي را هنگام عمليات كاري جرثقيل و پايين يا بالا بردن بار، داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید