زیر مجموعه ها
محصولات KUKDONG
محصولات BAM
محصولات LIFTKING
محصولات SEAGULL
محصولات txk
محصولات KITO
محصولات VITAL

تهران خیابان امام خمینی بعد از سی تیر روبروی درمانگاه فرهنگیان پلاک 23
Phone: 02166765835-02155423199
FAX : 02166765772
telegram.me/liftingabzar
Email : info@liftingabzar.com

نماینده KUKDONG

نماینده محصولات BAM

نماینده محصولات BAM

نماینده محصولات BAM

نماینده محصولات LIFTKING

نماینده محصولات LIFTKING

نماینده محصولات SEAGULL

نماینده محصولات TXK

نماینده محصولات KITO

نماینده محصولات KITO

محصولات VITAL

محصولات VITAL


Liftingabzar تهران خیابان امام خمینی بعد از سی تیر روبروی درمانگاه فرهنگیان پلاک 23
Phone: 02166765835-02155423199
FAX : 02166765772

Email : info@liftingabzar.com