زیر مجموعه ها
محصولات KUKDONG
محصولات BAM
محصولات LIFTKING
محصولات SEAGULL
محصولات txk
محصولات KITO
محصولات VITAL

تهران ، میدان حسن آباد ، خ امام خمینی ، روبروی درمانگاه فرهنگیان
Phone: 66740300
FAX : 66490908
telegram.me/liftingabzar
Email : info@liftingabzar.com

نماینده KUKDONG

نماینده محصولات BAM

نماینده محصولات BAM

نماینده محصولات BAM

نماینده محصولات LIFTKING

نماینده محصولات LIFTKING

نماینده محصولات SEAGULL

نماینده محصولات TXK

نماینده محصولات KITO

نماینده محصولات KITO

محصولات VITAL

محصولات VITAL


Liftingabzar تهران ، میدان حسن آباد ، خ امام خمینی ، روبروی درمانگاه فرهنگیان
Phone: 66740300
FAX : 66490908

Email : info@liftingabzar.com