زیر مجموعه ها
شگل
تسمه حمل بار 2 تن
تسمه حمل بار 4 تن
جرثقیل دستی زنجیری 2 تن
کیتو

تهران ، میدان حسن آباد ، خ امام خمینی ، روبروی درمانگاه فرهنگیان
Phone: 66740300
FAX : 66490908
telegram.me/liftingabzar
Email : info@liftingabzar.com


Liftingabzar تهران ، میدان حسن آباد ، خ امام خمینی ، روبروی درمانگاه فرهنگیان
Phone: 66740300
FAX : 66490908

Email : info@liftingabzar.com