جرثقیل برقی TXK ،3تن ، دو کاره ، تک سرعته

جرثقیل برقی TXK ،3تن ، دو کاره ، دو سرعته

جرثقیل برقی TXK ،3تن ،چهار کاره ، تک سرعته

جرثقیل برقی TXK ،3تن ،چهار کاره ، دو سرعته

جرثقیل برقی TXK ،3تن ،چهار کاره ، تمام دو سرعتهجرثقیل برقی TXK ،5تن ، دو کاره ، تک سرعته

جرثقیل برقی TXK ،5تن ، دو کاره ، دو سرعته

جرثقیل برقی TXK ،5تن ،چهار کاره ، تک سرعته

جرثقیل برقی TXK ،5تن ،چهار کاره ، دو سرعته

جرثقیل برقی TXK ،5تن ،چهار کاره ، تمام دو سرعته


Liftingabzar تهران خیابان امام خمینی بعد از سی تیر روبروی درمانگاه فرهنگیان پلاک 23
Phone: 02166765835-02155423199
FAX : 02166765772

Email : info@liftingabzar.com