جرثقیل برقی TXK ،3تن ، دو کاره ، تک سرعته

جرثقیل برقی TXK ،3تن ، دو کاره ، دو سرعته

جرثقیل برقی TXK ،3تن ،چهار کاره ، تک سرعته

جرثقیل برقی TXK ،3تن ،چهار کاره ، دو سرعته

جرثقیل برقی TXK ،3تن ،چهار کاره ، تمام دو سرعتهجرثقیل برقی TXK ،5تن ، دو کاره ، تک سرعته

جرثقیل برقی TXK ،5تن ، دو کاره ، دو سرعته

جرثقیل برقی TXK ،5تن ،چهار کاره ، تک سرعته

جرثقیل برقی TXK ،5تن ،چهار کاره ، دو سرعته

جرثقیل برقی TXK ،5تن ،چهار کاره ، تمام دو سرعته


Liftingabzar تهران ، میدان حسن آباد ، خ امام خمینی ، روبروی درمانگاه فرهنگیان
Phone: 66740300
FAX : 66490908

Email : info@liftingabzar.com